Co je skauting

CO JE SKAUTING
Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastnímísto ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky sesnaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:• hrát fér• spolupracovat s ostatními• být ohleduplný k okolnímu prostředí• mít vztah k přírodě
Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her,zážitků, aktivit a dalších činností.
Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 45 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největšívýchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautskýchorganizací WOSM a WAGGGS.

SKAUTSKÝ PROGRAM

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, takindividuálním potřebám dětí.Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství.Někteří skauti se vydávají se svými oddíly za dobrodružstvím na vodu, sjíždějí řeky a učí sepostarat o sebe i posádku lodi. Jiní objevují české kraje i Evropu na kolech.Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojitse, spolupracovat, být součástí světa.
Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestějeho osobního růstu.
Mezi hlavní prostředky patří:

  • respektování mravních hodnot
  • týmová práce v malých skupinách
  • sebevýchova
  • motivace dětí pomocí příběhů
  • pobyt v přírodě
  • programy vedoucí k seberozvoji
  • průvodcovská role dospělých
  • služba společnosti
  • prostředí pro nové kamarádské vazby

Napsat komentář