Historie a současnost oddílu

3. skautský (= junácký) oddíl Hustopeče vznikl roku 1990 v reakci na sametovou revoluci (do té doby byl skauting několikrát zakázán). Vzor disciplinovaného, silného a hbitého zálesáka si vzali za svůj místní a Starovičtí nadšenci, kteří obnovovali základy zapovězené organizace spolu s bratry a sestrami (tak si říkáme navzájem) z Vranovic. Domovem oddílu se staly Přečíst si víc oHistorie a současnost oddílu[…]