Historie a současnost oddílu

3. skautský (= junácký) oddíl Hustopeče vznikl roku 1990 v reakci na sametovou revoluci (do té doby byl skauting několikrát zakázán). Vzor disciplinovaného, silného a hbitého zálesáka si vzali za svůj místní a Starovičtí nadšenci, kteří obnovovali základy zapovězené organizace spolu s bratry a sestrami (tak si říkáme navzájem) z Vranovic. Domovem oddílu se staly spojené stavební buňky v areálu DDM, která dobře sloužila přes 15 let.                                                                                                                                                                                         Přechodným útočištěm nám před lety byla fara a nyní klubovna v budově kostela. V ní se schází v současnosti pod vedením svých rádců 6 družinek, 3 chlapecké a 3 dívčí. Děti, pro něž připravujeme program jsou v rozpětí 5-15 let. Na společných akcích oddílu je učíme vzájemné toleranci a schopnosti jeden druhému pomáhat. Schůzky oddílu jsou méně časté,než každotýdenní družinové, přesto se snažíme držet současný stav zhruba 50 členů pohromadě, abychom si společně uvědomovali myšlenku junáctví.                                                 Hustopeče jsou jakýmsi centrem pro okolní obce i z našeho pohledu, protože oddíl navštěvují i děti ze Starovic, Šakvic, Boleradic, dokonce Němčiček a Nikolčic. V průběhu roku připravujeme a účastníme se řady akcí a výprav ať už za přírodními, nebo kulturními krásami, přespání pod širákem, víkendů ve skautských základnách, ekologických a sbírkových akcí, na velkých hrách, sportovních turnajích, nebo dovednostních soutěžích. Vyvrcholením skautského roku je pak letní tábor, kam jezdíme i s junáky fungujících v okolních obcích, na který jezdí 30-45 účastníků. Na táboře se učíme životu v přírodě, a to bez dostupné eletřiny, či ostatních sítí.

Tento záznam byl publikován v Oddíl . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář