Postavme školu v Africe

Ve čtvrtek 10. října se na Dukelském náměstí v odpoledních hodinách po roční přestávce konala celorepubliková sbírka napomáhající umožnit vzdělání dětem ve střední Africe. Akce s doprovodným programem se zhostili skauti střediska Vranovice, včetně hustopečských.Na prostranství v okolí kostela si mohly děti vyzkoušet lanové aktivity, lukostřelbu, rukodělky, trampolínu a skákací boty. Akci příliš nepřálo počasí, což se odrazilo v nevysoké účasti příchozích. Přes všechnu nepřízeň bylo vybráno bezmála 1300 Kč. Touto cestou bychom rádi poděkovali Centru volného času Pavučina za zapůjčení trampolíny a skákacích bot.

Napsat komentář