Středisko získalo peníze na hustopečskou klubovnu

s13_2100

Jedenáct veřejně prospěšných organizací z Vysočiny a Jihomoravského kraje získalo na svoji činnost finanční příspěvek od Nadace ČEZ.

Symbolické šeky v celkové hodnotě 313 660 korun převzali zástupci organizací ve středu 16. října v Informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany.

Letos poprvé vyhlásila Nadace ČEZ program Zaměstnanecké granty, aby podpořila ty zaměstnance Skupiny ČEZ, kteří se ve svém osobním životě angažují ve veřejně prospěšných činnostech. Nominovat mohli například organizace věnující se práci s dětmi, seniory, hendikepovanými, nebo zájmovým, sportovním či kulturním aktivitám. „Chtěli jsme podpořit loajalitu zaměstnanců a především těm aktivním dát najevo, že o jejich neziskovém angažmá víme a podporujeme jej,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Nezisková organizace si mohla s písemným dobrozdáním zaměstnance Skupiny ČEZ podat žádost o podporu až do výše 30 tisíc korun. Z Vysočiny a Jihomoravského kraje se přihlásilo celkem 35 institucí. Hlasováním na intranetu rozhodli zaměstnanci o tom, které záměry nakonec Nadace ČEZ podpoří.

Mezi šťastných jedenáct žádostí se dostal i projekt rekonstrukce hustopečské klubovny. Částka bude využita na nákup vybavení (kamna na tuhá paliva, vodovodní baterie, průtokový ohřívač vody). s13_2090 s13_2091 s13_2092 s13_2093

Napsat komentář