K registraci

Dopis k registraci směřovaný od vedení k rodičům a INFORMACE.

Prihlaska – opravený odkaz (dříve odkazoval na špatný soubor)

Vážení rodiče,

tak jako v každém roce vybíráme členské příspěvky na činnost a provoz oddílů. Středisková rada schválila pro skautský rok 2013/2014 následující částky Základ: 500 Kč, druhý sourozenec v Junáku 450 Kč, mimořádně snížená 400,- Kč (třetí a každý další sourozenec). Z této částky odvádíme více než polovinu na nadřízené skautské jednotky (ústředí, krajská a okresní rada). Z odvedených peněz se podporují nejrůznější vzdělávací kurzy pro vedoucí, dále např. akce národního charakteru a skautské časopisy. Pro potřeby střediska a oddílů zůstává tedy asi polovina z plné částky. Jako každoročně z těchto peněz budeme hradit provoz kluboven, nákup vybavení a částečně i výpravy oddílu. Z těchto peněz se v žádném případě nehradí odměny pro vedoucí – všichni z nás dělají svou práci dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu.

Registraci je potřeba uhradit do 1. prosince 2013, nejlépe rádcům osobně po skončení družinových schůzek, případně poslat po dětech.

V letošním roce jsme zahájili rekonstrukci klubovny v Hustopečích a v Uherčicích. Jistě si umíte představit, že takové akce jsou velmi finančně náročné. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste zvážili možnost obrátit se na Vašeho zaměstnavatele s prosbou o dar, který si může odepsat z daně.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a ceníme si, že podporujete činnost oddílu a střediska. Nezáleží na tom, zda materiálně, či jen slovem povzbuzení.

Pokud Vás napadnou jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit ať již emailem či telefonicky na níže uvedených kontaktech.

Se skautským pozdravem,

 

vůdkyně 3. oddílu Hustopeče                                     vedoucí střediska Vranovice

Lenka Vybíralová                                                                           Jan Korčák

Telefon:     732 638 665                                                              Telefon:     724 550 986

E-mail:       arturie(a)seznam.cz                                E-mail:      jankorcak(a)skaut.cz


Napsat komentář