Tour deSky 31. 12.

Na pětatřicet skautů a skautek všeho věku i hrstka rodičů se poslední den kalendářního roku rozhodli pro již tradiční výšlap s názvem přechod Kolb. V půl deváté se zástupci oddílů z Vranovic, Pohořelic a Hustopečí sešli u vranovické klubovny za slabého mrholení a měli před sebou nelehký cíl, urazit více jak patnáct kilometrů mnohdy i cestou necestou. […]

Rozdávání betlémského světla v Hustopečích

Svíčky s sebou! Skauti přivezou Betlémské světlo

Než se dostane za okna domovů nebo na vánoční stoly, ochraňují plamínek před větrem či sněhem desítky skautských rukou. Jeho každoroční pouť a šíření celou Evropou je fascinující. Betlémské světlo – symbol míru a přátelství – k nám skauti a skautky přivezou i letos. […]