Ukončovací oddílovka s přespáváním 19.-20. 6.

V pátek 19. 6., se jedenáct vedoucích a asi čtrnáct dětí dostavilo k ukončení uplynulého skautského roku. Na úvod sice venku lehce zapršelo, nicméně po zahájení v klubovně děti vyrazily do ulic Hustopečí, kde na šesti stanovištích plnily úkoly, aby zjistili indicie, kde se nachází šílený vědec s pokladem. Stanoviště se nesla v duchu „povolání“ např.: bezdomovce, muzikanta, prodavače novin, drbny, policisty. Všechny tři skupiny hru zdárně absolvovaly. Mezitím nám venku dostatečně uschlo, abychom se mohli přesunout k ohni, kde jsme opekli špekáčky a něco málo zazpívali. Poté proběhlo rozdělení dětí na mladší: vlčata a světlušky; a starší: skauty a skautky. Vlčata a světlušky čekala stezka odvahy v prostorách suterénu a krypty kostela sv. Václava, jediní zúčastnění skaut a skautka si osvojovali práci s QR kódy a navigací pomocí chytrých telefonů. Na uložení k spánku došlo celkem pozdě, takže narozdíl od jiných akcí, kdy někteří ruší ostatní dlouho před budíčkem, byli nyní všichni jak beránci. Po rozvičce, hygieně, snídani a krátké aktivitě následoval úklid a rozloučení do doby, než se opět shledáme na červencových táborech v Újezdě u Rosic.

Tento záznam byl publikován v Kronika . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář