Šikovné ručičky

Šikovné ručičky Tvoření všeho druhu… Přijď si vyzkoušet svoji zručnost a vyrobit si něco pěkného, dobrého, užitečného, nebo jen tak pro radost. Termín: Sobota 18.2. od 10:00 do 15:00 hod Místo: dílny a kuchyňka ve dvoře ZŠ Komenského (sraz 10:00 na dvoře) S sebou: 150kč a chuť se zapojit a tvořit Program: výroba ptačích budek Přečíst si víc oŠikovné ručičky[…]

Rozdávání betlémského světla v Hustopečích

Svíčky s sebou! Skauti přivezou Betlémské světlo

Než se dostane za okna domovů nebo na vánoční stoly, ochraňují plamínek před větrem či sněhem desítky skautských rukou. Jeho každoroční pouť a šíření celou Evropou je fascinující. Betlémské světlo – symbol míru a přátelství – k nám skauti a skautky přivezou i letos. […]

Tábory 2014

Pro letní tábory 2014 je naším cílem přilákat co nejvíce dětí a také vyjít co nejvíce vstříc rodičům. Proto prosíme o vyplnění ankety na tomto odkazu:

Anketa pro rodiče

Níže je uvedena předběžná nabídka táborů. O tom, jaké tábory a v jakém termínu se v roce 2014 budou konat, se definitivně rozhodne podle výsledků ankety začátkem ledna. Do konce ledna budou k dispozici závazné přihlášky. […]

NÁBOR

3. SKAUTSKÝ ODDÍL HUSTOPEČE HLEDÁ NOVÉ ČLENY Dobrodružství                  Poznání                      Svět                   Kamarádi                 Hry Hledáme holky a kluky od školky do 9. třídy. První schůzka: v pátek 7. 9. 2012 od 16:30 do 18:00 u skautské klubovny (je v kostele na Dukelském náměstí) Kontakt a další informace: https://junakvranovice.cz/trojka/, info-trojka@junakvranovice.cz, tel.: 732 638 665  

OSLAVY STA LET SKAUTINGU V NAŠEM ODDÍLE

V roce 2012 se čeští skauti ohlédnou za uplynulým skautským stoletím. A protože bylo na velké události opravdu bohaté, rozhodně se mají za čím ohlížet: skauting byl pro nepohodlnost režimu několikrát zakázán, mnoho skautů bylo pro svůj životní názor perzekuováno. To, že byl skauting po zákazech vždy velmi rychle obnoven svědčí o životaschopnosti skautských ideálů. A tak dobrodružství pro desetitisíce lidí pokračuje do dalšího století – pod záštitou moderní organizace postavené na prověřených principech a myšlenkách. (převzato z: https://verejnost.skaut.cz/100-let-skautingu)

[…]

Historie a současnost oddílu

3. skautský (= junácký) oddíl Hustopeče vznikl roku 1990 v reakci na sametovou revoluci (do té doby byl skauting několikrát zakázán). Vzor disciplinovaného, silného a hbitého zálesáka si vzali za svůj místní a Starovičtí nadšenci, kteří obnovovali základy zapovězené organizace spolu s bratry a sestrami (tak si říkáme navzájem) z Vranovic. Domovem oddílu se staly Přečíst si víc oHistorie a současnost oddílu[…]