21. 3. 2018

Družiny

Čekanky

Družina Čekanek vznikla v září 2011, kdy se část původní družiny světlušek (Myšky) oddělila. Čekanky jsou holky od 1. do 5. třídy.  Název Čekanky jsme si vybraly nejen, že se nám líbí, ale také chceme navazovat na tradici, kdy první dívčí družina v Hustopečích nesla právě název Čekanky. V současné době má družiny 10 až 12 členů a 3 rádkyně (Nela Plotová, Lucie Kleinová a Jindřiška Šafaříková). Členové družiny se aktivně účastní akcí oddílu.

Rádkyně a podrádkyně

 • Rádkyně: Jméno Příjmení
 • Podrádkyně: Jméno Příjmení
 • Podrádkyně:

Družinový pokřik

Doplnit
pokrik


Myšky

Jsme družinka světlušek. Scházíme se každý týden, učíme se nové věci a získáváme spoustu zážitků na různých akcích oddílu i střediska.

Rádkyně a podrádkyně

 • Rádkyně: Jméno Příjmení
 • Podrádkyně: Jméno Příjmení

Družinový pokřik

Myška píská písk, písk, písk,
setkat se s ní to je risk.


Dýňáci

Družina vzniká v září 2010 po 4 letech, po něž oddílu chyběla družina skautů. Název vznikl spontánně od kluků a byl i jejich většinovým hlasováním zvolen. K roku 2012 má 8 registrovaných členů ve věku 11-15 let. Za více než rok fungování se družina účastnila letního tábora, víkendovky v Nížkovicích, jarního sběru odpadků, sportovního turnaje v Pohořelicích, drakiády, putování Maryša, skautské bojové hry v ulicích Brna a dosáhla 1. místa na střediskovém Svojsíkově závodě v Uherčicích. Jezdí mezi nás i kluci z Němčiček, Boleradic, Nikolčic a Starovic. Rádcem družiny je Markéta.

Rádce a podrádce

 • Rádce: Jméno Příjmení
 • Podrádce: Jméno Příjmení

Družinový pokřik

Dýňáci, Dýňáci,
nemají nic na práci!
A že práci nemáme,
ostatním pomáháme!“


Netopýři

Družina netopýrů je spolu s družinou čekanek nejmladším členem oddílu. Vznikla na začátku září 2011 po přílivu nových členů a rozdělením tehdejší družiny Komárů. Vlčata (5-11 let), se tehdy rozdělili na dvě družiny Netopýrů a Komárů. Družina Netopýrů v tomto roce zahrnuje kluky ve věku 5-9 let.

Rádce a podrádce

 • Rádce: Jméno Příjmení
 • Podrádce: Jméno Příjmení

Družinový pokřik

Doplnit
pokrik


Tučňáci

Družina tučňáků je …

Rádce a podrádce

 • Rádce: Jméno Příjmení
 • Podrádce: Jméno Příjmení

Družinový pokřik

Doplnit
pokrik


Roveři a rangers

Družina roverů a rangers se schází nepravidelně. Společně jezdí na výpravy a národní a mezinárodní skautské akce.

Rádce a podrádce

 • Rádce: Jméno Příjmení
 • Podrádce: Jméno Příjmení

Družinový pokřik

Doplnit
pokrik