11. 2. 2017

Středisko

Středisko je základní organizační jednotkou v Junáku. Má tedy právní subjektivitu. Střediska sdružují výchovné jednotky (oddíly). Náš oddíl je součástí střediska Vranovice, kam patří ještě oddíly z Vranovic, Uherčic, Pohořelic a Rosic u Brna.

Oddíly střediska

Středisko Vranovice (https://junakvranovice.cz)
2. oddíl „Jaguáři“ Vranovice (https://jaguari.junakvranovice.cz)
5. oddíl „Kolbiza“ Uherčice (https://kolbiza.junakvranovice.cz)
6. oddíl „Šestka“ Pohořelice (https://sestka.junakvranovice.cz)
7. oddíl „Esox“ Rosice (https://esox.skauting.cz)

Středisko řídí středisková rada, které předsedá vedoucí střediska spolu se svým zástupcem. Oddíly jsou ve střediskové radě zastoupeni svými vůdkyněmi a vůdci. Vedoucí střediska má svůj tým zpravodajů, kteří se starají o vybrané agendy. Kontrolu činnosti střediska pak zajišťuje revizní komise.

Středisková rada

Střediskovou radu tvoří vůdce střediska, zástupce vůdce střediska a vůdcové oddílů. V současné situaci má středisková rada tuto podobu:

Jan Korčák (Korky) – vůdce střediska
Jan Frank (Frenký) – zástupce vůdce střediska
Radek Šťastný (Drn) – vůdce Vranovického oddílu
Kateřina Prchalová (Káťa) – vůdkyně Uherčického oddílu
Tereza Černá (Terka)  – vůdkyně Pohořelického oddílu
Vojtěch Frank (Kevin) – vůdce Hustopečského oddílu

Zpravodajové střediska

Kateřina Knápková – Hospodářský zpravodaj
Tomáš Furch – Správce střediskového majetku
Alvin Korčák – Mediální zpravodaj střediska

Revizní komise

Je kontrolním orgánem střediska, její náplní je zejména kontrola hospodaření jednotlivých oddílů i střediska. Dále pak například kontrola plnění usnesení rady a další. Členové RK nejsou součástí střediskové rady.

Petr Maršálek (Gábi) – předseda
Oldřich Vybíral (Tačud) – člen
Pavel Kukleta (Zachariáš) – člen