Tábory 2014

Pro letní tábory 2014 je naším cílem přilákat co nejvíce dětí a také vyjít co nejvíce vstříc rodičům. Proto prosíme o vyplnění ankety na tomto odkazu:

Anketa pro rodiče

Níže je uvedena předběžná nabídka táborů. O tom, jaké tábory a v jakém termínu se v roce 2014 budou konat, se definitivně rozhodne podle výsledků ankety začátkem ledna. Do konce ledna budou k dispozici závazné přihlášky. […]

Přihlášení

Přihlášením do oddílu člen získává: Dohled nad členem v průběhu družinových schůzek.Časopis- jednou za 2 měsíce.Úrazové pojištění Co by měl člen oddílu plnit (na tuto stránku musí občas rodiče dohlédnout): Docházet na družinové schůzky, výpravy a podobné akce s řádným vybavením(dle instrukcí získaných na schůzce).V případě nemoci čí jiného důvodu neúčasti dítěte na schůzce nebo Přečíst si víc oPřihlášení[…]