Přihlášení

Přihlášením do oddílu člen získává:
Dohled nad členem v průběhu družinových schůzek.Časopis- jednou za 2 měsíce.Úrazové pojištění
Co by měl člen oddílu plnit (na tuto stránku musí občas rodiče dohlédnout):
Docházet na družinové schůzky, výpravy a podobné akce s řádným vybavením(dle instrukcí získaných na schůzce).V případě nemoci čí jiného důvodu neúčasti dítěte na schůzce nebo výpravě, prosímomlouvejte vaše dítě vedoucímu- z důvodu bezpečnosti dítěte a technického zajištěníakce.Účastnit se v maximální možné míře na výpravách a podobných akcích.

Cena- výdaje v průběhu roku:
Roční členský příspěvek zahrnuje registraci- děti mají nárok zdarma na časopis prosvou věkovou kategorii.Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné,vstupné), a cca 300 – 400 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).Některé výpravy jsou zcela zdarma- výšlapy do okolí.Cena tábora- loni byla 1700 a 2200- záleží na délce tábora.Vybavení- je pár věcí, které se vyplatí v průběhu roku dítěti pořídit- pevné boty,batoh, spacák. Není potřeba utratit vysoké částky, ale pořídit vybavení, kterévydrží i nějaký rok. Boty- 500 až 700 Kč, batoh 300- 500 Kč, spacák 700 Kč.Určitě se pořízené věci užije i mimo skaut. Většinu potřebných věcí lze najít i vespecializovaných skautských obchodech, případně v obchodech zaměřených naoutdoor.Kromě tábornického vybavení je vhodné si pořídit skautský kroj- cca 500 Kč.

Registrace
Běžně probíhá v lednu až únoru. Letos bude změna.Výběr registrace proběhne ve 2 vlnách- I. do konce října 250 Kč, II. začátkem kalendářníhoroku 250 Kč.Dítě bude zaregistrováno až po uhrazení celé částky (je tak nastavena celorepublikováregistrace a s tím se nedá nic dělat). Zaregistrování tak bude trvat celý rok- tedy od roku 2012do roku 2013.Tuto změnu jsme zvolili, protože je logičtější dítě přihlásit a zaplatit poplatky najednou. Jesnesitelnější uhradit polovinu částky, když dítě po půl roce ztratí zájem.Tato změna se týká i dětí, které v současné době již registrované jsou.
Chtěla bych poděkovat všem z Vás, kteří jakýmkoliv způsobem podporují činnost oddílu. I vtomto roce chceme požádat o sponzorské dary, které si můžete odečíst z daňového základu.Pokud máte nějaké přebytečné věci, které by se v klubovně uplatnily (papíry, pastelky,…)budeme za ně jen rádi.

Napsat komentář