Postavme školu v Africe 8.10.2010

Stává se už téměř tradicí, že tým skautů a skautek z Hustopečí a blízkého okolí organizuje sbírku Postavme školu v Africe. Opět po roce je 8.října bylo možné potkat v dopoledních hodinách s kasičkami v rukou.

Cíl je jasný, získávat prostředky pro budování a vybavování etiopských škol.

Ochota kolemjdoucích vyslechnout si o účelu sbírky a případně přispět, byla střídavá, a tak chceme alespoň všem těm, kteří tak učinili, touto cestou ještě jednou poděkovat. Děti ze Základní školy Nádražní a Gymnázia T.G.Masaryka se zúčastnily v hodinách příslušných předmětů zeměpisně-přírodopisného kvízu o Africe. Tato aktivita byla pro letošek novou a mezi dětmi úspěšnou.

Pro samotné odpoledne byly po městě vyvěšeny letáčky, které zvaly opět zejména děti na náměstí, přesněji prostranství pod kostelem sv. Václava. Zde již pro ně byly připraveny lanové aktivity, skákání na trampolíně, pletení copánků a náramků, bodypainting, kreslení na dlažbu, chození na klokaních nohou a pro všechny věkové kategorie i prohlídka krypty původního kostela zříceného roku 1961. Z pohledu návštěvníků sklízelo toto zpřístupnění veřejnosti největší ohlas. K vidění zde byly např. náhrobníky z 16. století s nápisy jak latinskými, tak i německými (to souvisí s tehdejší většinou obyvatel města). V suterénu kostela pak mohl návštěvník shlédnout promítání o dosud vystavěných školách a výuce v nich, nebo třeba ochutnat čaj s pestré nabídky.

Tato doprovodná akce byla také díky nápadnému infostanu transparentní a plně k dispozici vší veřejnosti. Dala se zde nakoupit trička upomínající na sbírku, podobně i upomínkové placky a řada dalších „rukodělek“ s africkou tematikou.

Za všechny pořádající skautské oddíly děkujeme my hustopečští městu za vstřícnost ve věci jak povolení sbírky, tak i nakládání s vybranými prostředky. Konečně všem dárcům děkujeme se vzkazem, že přispěli celkovými 17047 Kč.

 

Tento záznam byl publikován v Kronika . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář