OSLAVY STA LET SKAUTINGU V NAŠEM ODDÍLE

V roce 2012 se čeští skauti ohlédnou za uplynulým skautským stoletím. A protože bylo na velké události opravdu bohaté, rozhodně se mají za čím ohlížet: skauting byl pro nepohodlnost režimu několikrát zakázán, mnoho skautů bylo pro svůj životní názor perzekuováno. To, že byl skauting po zákazech vždy velmi rychle obnoven svědčí o životaschopnosti skautských ideálů. A tak dobrodružství pro desetitisíce lidí pokračuje do dalšího století – pod záštitou moderní organizace postavené na prověřených principech a myšlenkách. (převzato z: https://verejnost.skaut.cz/100-let-skautingu)

[…]