Skautky přivezly do Hustopečí betlémské světlo

Betlémské světlo je symbolem pokoje a míru a i letos se pro něj členky našeho oddílu vydaly do Vídně. Konkrétně v sobotu 13. prosince. V 8 hodin ráno byl sraz ve Vranovicích u kostela, kde jsme o 10 minut později  nastoupili do autobusu, kde proběhlo seznámení s Mirkem Staňkem, který tuto celou výpravu organizoval. Našli jsme si volná místa k sezení a mohli jsme vyrazit. Cestou nám Mirek řekl pár informací o Rakousku. Třeba kdy byla kde jaká bitva. Kousek před Vídní jsme měli přestávku a tam nám řekl, že ve 14 hodin začíná obřad předání světla a do 17 hodin máme být u autobusu. Vylodění z autobusu proběhlo u vídeňského Schönbrunnu. Po jeho projití si jsme zamířili na vánoční trhy, koupili si pár maličkostí a odebrali se k Lutherplatzu, kde byl kostel, ve který byl pro letošní předávání zvolen. Na začátku byly uvítány jednotlivé země, které si na konci postupně chodili pro Betlémské světlo k chlapci jménem Tizian Ronacher, který ho z Betléma dovezl do Vídně. My jsme si ho taky odpálili do luceren a celou cestu jsme ho opatrovali. Bylo náročné ten plamínek udržet svítit, ale podařilo se nám to. Po obřadu jsme došli nazpět k místu, kde jsme vystoupili, chvíli jsme čekali na náš autobus a jeli jsme domů. Když jsme dojeli, tak jsme byli celí šťastní, že to Betlémské světlo cestou nezhaslo a my se ve skoro dvoumilionové Vídni neztratili.

Napsat komentář